RUDREVYEN 2021

maurodysse_logo.png

AVLYST

Vi må dessverre se oss nødt til å avlyse rudrevyen 2021. Det er stor usikkerhet rundt hyppige endringer av smitteverntiltak, økonomi, publikum, intensiv og nok øvetid til å få lagd en bra revy. Vi avlyser også revyen mtp ansvaret vi alle har om å hindre smitte rundt om i befolkningen. 

© Rudrevyen 2021

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram